Legislation

Overview provided on this site is only for orientation and cannot be considered as binding. For binding versions please see Collection of Laws. 

 

Illegal use of narcotic drugs and psychotropic substances

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Act on addictive substances

Zákon o návykových látkách – zákon č. 167/1998 Sb.

Amendment of the Act on addictive substances

Novela zákona o návykových látkách – zákon č. 106/2011 Sb.

Obligation for growers of hemp

Ohlašovací povinnost pro pěstitele konopí – vyhláška č. 151/2005 Sb.

Source: www.drogy-info.cz, portal.gov.cz

 

State agency for cannabis for medical use

Information and overview of basic legislative regulations relating to the activities of cultivation of cannabis for medicinal use, the prescribing and dispensing can be found here:  www.sukl.cz.

Заинтересованы ли Вы в вопросе использования каннабиса в лечебных целях?


Loading ... Loading ...

Хотите получить информацию?

Up